23/02/2024
ufabet

บยอนอูซอก

ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครเป็นที่น่าจับตามอง ไปมากหว่าหนุ่มหล่อหน้าใส บยอนอูซอก หรือสาวๆ อาจรู้จักในชื่อพุงอุนโฮ จาก 20th Century Girl ไม่ว่าจะแสดงเรื่องอะไรก็มักติดตาตรึงใจผู้รับชมเสมอ  วันนี้ gskpop จะพาทุกคนไปทำความรู้จัก เปิดประวัติ...